Παρατείνεται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2012 η προσφορά της Cosmote για ανέργους και συνταξιούχους, με έκπτωση 15% στο μηνιαίο πάγιο όλων των προγραμμάτων συμβολαίου, για έναν ολόκληρο χρόνο.

Η προσφορά ισχύει για νέους και υφιστάμενους ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου Cosmote, που είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ή συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Προκειμένου να επωφεληθούν από την προσφορά, οι καταναλωτές μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 31 Μαρτίου 2012 σε ένα από τα καταστήματα Cosmote, Γερμανός, OTEshops και στο εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο αντιπροσώπων της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα. Οι υφιστάμενοι συνδρομητές μπορούν εναλλακτικά να καλούν την Εξυπηρέτηση Πελατών της Cosmote στο 13838.