Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 1ου κύκλου της Πανελλήνιας έρευνας «Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας» από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School για το 2008.

Η έρευνα αυτή επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών για τους επόμενους έξι μήνες στην χώρα μας. Τα αποτελέσματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
1. Οι εταιρείες στην πλειονότητά τους αναμένεται να αυξήσουν τις δραστηριότητες τους, όσον αφορά την προσέλκυση και επιλογή νέων στελεχών με εξαίρεση τον κλάδο των κατασκευών που δείχνει συγκρατημένος συγκριτικά με τους υπόλοιπους για το επόμενο εξάμηνο.
2. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος θα αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους στο επόμενο εξάμηνο (περίπου 58.3%).
3. Το μεγαλύτερο τμήμα των επιχειρήσεων του δείγματος (41.7%) θεωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις παρόμοιες με αυτές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας έως 6%. Ωστόσο, ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων θεωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις άνω του 6% (27.5% των εταιρειών). Συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο, οι εταιρείες δείχνουν συγκρατημένες όσον αφορά τις υψηλές αυξήσεις, ωστόσο είναι ενθαρρυντική η αισιοδοξία τους.
4. Πολύ σημαντικό είναι το ποσοστό των εταιρειών που αναμένεται να επιλέξουν νεαρά στελέχη / απόφοιτους, καθώς και εξειδικευμένους επαγγελματίες (πάνω από το 65% των ερωτηθέντων και 40% αντίστοιχα).
5. Οι εταιρείες, το επόμενο εξάμηνο, θα στραφούν για προσλήψεις ιδιαίτερα στους τομείς των Πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών, του Μάρκετινγκ, της Λογιστικής και Οικονομικών, καθώς και της Πληροφορικής, ενώ μικρή αύξηση παρατηρείται στην πρόθεση των εταιρειών να καλύψουν θέσεις στο τμήμα προσωπικού.
6. Οι εταιρείες, όμως, αναμένουν δυσκολίες στην εύρεση ικανού προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων στους παραπάνω τομείς και, μάλιστα, αναμένουν περισσότερες συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο.
7. Οι εταιρείες στην πλειοψηφία τους εμφανίζονται αισιόδοξες για το μέλλον τους (75% των ερωτηθέντων).
8. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο στη διαδικασία της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού είναι οι ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών και η εσωτερική αναζήτηση, ενώ πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των εταιρειών είναι και οι αγγελίες στις εφημερίδες.
9. Απαιτούμενη τόσο για τα στελέχη όσο και για τους υπάλληλους γραφείου είναι η πιστοποιημένη γνώση Η/Υ σε προχωρημένο επίπεδο, εκτός και αν πρόκειται για υπαλλήλους υποδοχής, αποθηκάριους και πωλητές καταστημάτων, όπου οι βασικές γνώσεις είναι ικανοποιητικές.

Ο 1ος κύκλος της έρευνας διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2007-Ιανουάριος 2008 με την υποστήριξη της ECDL Hellas και με τη συνεργασία του ΣΕΒ. Εστάλησαν πάνω από 1800 προσκλήσεις σε εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι προσκλήσεις αφορούσαν στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως διευθυντές ή υπεύθυνους προσλήψεων (προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού), καθώς και υπεύθυνους εταιρειών, όπως Γεν. Διευθυντές.

Συνολικά συμπλήρωσαν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 213 εταιρείες, 63% ελληνικές και 37% πολυεθνικές. Το 11% του δείγματος είναι εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, το 21% είναι επιχειρήσεις από τον κλάδο της βιομηχανίας, το 13% δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών, ενώ το 19% σε αυτόν του εμπορίου. Στην έρευνα συμμετείχαν επίσης, τράπεζες σε ποσοστό 8%, εταιρείες του κλάδου των κατασκευών σε ποσοστό 6%, τουριστικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 7% του δείγματος, ενώ το ποσοστό των ΜΜΕ/Εκδόσεων και Μεταφορών ανέρχεται σε 2% και 4% αντίστοιχα.

Επιπλέον, το 94% των επιχειρήσεων του δείγματος είναι ιδιωτικές, με την πλειοψηφία αυτών (74,4%) να εδρεύουν στην Αττική, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (25,6%) προέρχεται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα, το 43.2% είναι εταιρείες με λιγότερους από 100 εργαζομένους, το 19,2% είναι μεγάλες επιχειρήσεις (200-499 άτομα), και ακολουθούν με ποσοστό 16,9% εταιρείες με προσωπικό άνω των χιλίων εργαζομένων, ενώ το ποσοστό των εταιρειών με 100-199 άτομα ανέρχεται στο 10,8%.

Τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2008 δε διαφοροποιήθηκαν ιδιαίτερα από τα αποτελέσματα των δύο κύκλων του 2007, με εξαίρεση τον κλάδο των κατασκευών που δείχνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την προσέλκυση νέου προσωπικού. Οι γενικές τάσεις της αγοράς εργασίας παραμένουν οι ίδιες για όλες τις εταιρείες, σε όλους τους κλάδους και δεν παρουσιάζουν θεαματικές αλλαγές από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος του έτους. Ο Δείκτης παραμένει υψηλός τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και παρουσιάζει τις υψηλότερες τάσεις της περιόδου.

Η συλλογή στοιχείων για τον 2ο κύκλο (α’ εξάμηνο) του 2008 θα διενεργηθεί τον Ιούνιο του 2008. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και τα διάφορα γραφήματα μπορείτε να δείτε στον δικτυακό τόπο της έρευνας http://www.alba.edu.gr/rci/. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Παναγιώτη Ταρσινό (210 8964531, [email protected]).