Οι αλλαγές στα επαγγελματικά προσόντα που επηρεάζουν τη δια βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα, είναι το θέμα του συνεδρίου που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) στις 5-6 Οκτωβρίου.

Στο συνέδριο θα εξεταστούν οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στη χάραξη πολιτικής για την απασχόληση και στην αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί κατά πόσο οι αλλαγές στα επαγγελματικά προσόντα είναι κοινές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και αν έχουν πραγματικό αντίκρισμα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Κεντρική θέση στις εργασίες του συνεδρίου θα κατέχουν οι εμπειρογνώμονες του Cedefop ενώ στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται υψηλόβαθμοι φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυβερνήσεων και κοινωνικών εταίρων, καθώς και ερευνητές από πανεπιστήμια.

Πηγή: EMEA Business monitor