Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) διοργανώνει το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Athens Hilton, στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2010.

Το συνέδριο έχει ως κύριο θέμα την πρόληψη και τίτλο «η πρόληψη συμφέρει όλους». Σκοπός του Συνεδρίου είναι να καταδείξει τη σημασία της πρόληψης στην αποτελεσματική αποτροπή τόσο των ατυχημάτων, όσο και των επαγγελματικών ασθενειών, και να αναδείξει ότι η πρόληψη δεν είναι μόνο η εφαρμογή κανόνων, οδηγιών και τεχνικών μέτρων αλλά, και θέμα νοοτροπίας, η οποία θα πρέπει να καλλιεργείται από πολύ μικρή ηλικία.

Σκοπός, επίσης, του συνεδρίου είναι να αναδείξει ότι η πρόληψη είναι υπόθεση όλων: των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των ασφαλιστικών φορέων, του κράτους και της κοινωνίας γενικότερα. Με το Συνέδριο αυτό το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε φιλοδοξεί να δημιουργήσει και να καθιερώσει ένα θεσμό, ένα μόνιμο βήμα διαλόγου για την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών σε θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.