Το 1ο Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την Πολυγλωσσία και τη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των Συλλόγων Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Σερρών, Καβάλας και Χαλκιδικής, με την αμέριστη υποστήριξη των Επιμελητηρίων από τους τρεις προαναφερθέντες Νομούς, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Elpida Resort & Spa στην πόλη των Σερρών από τις 28 μέχρι τις 30 Απριλίου.

Στόχος είναι το Συνέδριο για την Πολυγλωσσία και τη Δια Βίου Μάθηση να εξελιχθεί σε θεσμό και να καταφέρει να συγκεντρώσει την αντιπροσωπευτική υποστήριξη αρμόδιων φορέων από όλες τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Ιωάννης Τσανανάς, η καινοτομία του Συνεδρίου ήταν ότι επιλέχθηκε ένα άμεσου ενδιαφέροντος θέμα, όπως είναι ο συνδυασμός της Πολυγλωσσίας και της Δια Βίου Μάθησης στην Επιχειρηματικότητα.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου επικεντρώθηκαν κυρίως στη γλωσσομάθεια και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ε.Ε., στην επιμόρφωση – εξέλιξη των εκπαιδευτικών και στελεχών με τη χρήση δια βίου εκπαίδευσης ως εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, στη δια βίου ανάπτυξη πολυγλωσσικών δεξιοτήτων ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, στις δυνατότητες του e-learning κ.α..