Η ActionAid στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Internisa πραγματοποιεί δωρεάν εκπαιδεύσεις για γυναίκες ηλικίας 18-35 ετών, που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν το επαγγελματικό τους προφίλ. Οι εκπαιδεύσεις θα γίνουν σε συνεργασία με τον οργανισμό Socialinnov.

Στόχος των εκπαιδεύσεων είναι η ενίσχυση των ψηφιακών και οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Επιπλέον, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία για πρόσβαση σε πλατφόρμα διασύνδεσης με επιχειρήσεις. Οι εκπαιδεύσεις θα γίνουν διαδικτυακά στην αγγλική γλώσσα, από 2 έως 10 Φεβρουαρίου.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, ενώ δήλωση συμμετοχής είναι δυνατή έως 31 Ιανουαρίου και απαραίτητη είναι η προεγγραφή. Υπεύθυνη υλοποίησης είναι η Αναστασία Σιδερά, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στο Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα.