Ένα σύγχρονο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων ξεκίνησε πρόσφατα στην Ελευσίνα με τη συνεργασία του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και του ALBA Graduate Business School.

Το πρόγραμμα, μέσα από μια σειρά διαλέξεων, προσφέρει την ευκαιρία σε νέους του Θριασίου να ενημερωθούν και να «αντλήσουν» πολύτιμη γνώση σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, η στρατηγική, η τεχνική της διαπραγμάτευσης και η συναισθηματική νοημοσύνη. Οι δύο πρώτες ενότητες πραγματοποιήθηκαν ήδη στο ξενοδοχείο «Ελευσίς» με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατοικούν στις περιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας, Ν. Περάμου και Μεγάρων ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Πάνω από 300 νέοι παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά στην κάθε ενότητα. Οι εισηγητές του ALBA, Αλέξης Κομσέλης και Όλγα Επιτροπάκη, ανέπτυξαν αντίστοιχα τις αρχές της σύγχρονης Επιχειρηματικότητας, και τα πλεονεκτήματα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, υπογράμμισαν τις έννοιες «κλειδιά» και συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον και την προσοχή των συμμετεχόντων μέχρι το τελευταίο λεπτό.Το πρόγραμμα, το οποίο παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις ενότητες στις 14 Δεκεμβρίου 2013. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο βιογραφικό τους.