Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Αποφοίτων του ALBA Graduate Business School, συνεχίζει τις ενέργειες που έχουν ως στόχο να φέρνουν σε επαφή τους αποφοίτους με τις τελευταίες εξελίξεις στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας, προσφέροντας, σε συνεργασία με την People for Business, μία εξειδικευμένη αξιολόγηση επαγγελματικών ικανοτήτων σε πέντε αποφοίτους.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο δεν αξιολογείται απλά ο υποψήφιος, καθώς δεν χρησιμοποιούνται ψυχομετρικά ή άλλα τεστ αυτοαξιολόγησης.

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι δημιουργούν ένα περιβάλλον προσομοίωσης εργασίας ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ο εκάστοτε υποψήφιος, με σκοπό να διαπιστώσουν πώς λειτουργεί μέσα σε αυτό. Κατά την αξιολόγηση, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα εργαλεία – ατομικά ή/και ομαδικά – με στόχο οι συμμετέχοντες να ασκήσουν ικανότητες και δεξιότητες, αντίστοιχες με αυτές που απαιτούνται για τη θέση εργασίας και τον κλάδο που τους ενδιαφέρει.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν «φωτογραφικά» όλα τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου που αφορούν στην επαγγελματική του συμπεριφορά και απόδοση, ανάλογα πάντα με τη θέση εργασίας και τον κλάδο, και μακροπρόθεσμα έχουν πρακτική εφαρμογή και αξία. Για περισσότερες: τηλ.: 210 8964531-8, [email protected].