Σε μία νέα συνεργασία προέβησαν ο Όμιλος Alumil και η Morphoses, με στόχο να ενισχυθούν τα soft skills των παιδιών των εργαζομένων. Ειδικότερα, μέσα από την πλατφόρμα της Morphoses, τα παιδιά 6-12 ετών των εργαζομένων, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, σε μια σειρά εβδομαδιαίων διαδικτυακών μαθημάτων με άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς.

Εμπλουτισμένα με δημιουργικές δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια για την καλλιέργεια 42 διαφορετικών δεξιοτήτων, τα μαθήματα έδωσαν στους μικρούς Alumilers την ευκαιρία να μάθουν διασκεδάζοντας και να ενισχύσουν την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθησή τους.

Η εν λόγω συνεργασία θα συνεχιστεί και για έναν δεύτερο κύκλο μαθημάτων, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερα παιδιά να καλλιεργήσουν τις πιο θεμελιώδεις δεξιότητές τους με τον πιο δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο.

«Η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων μας, καθώς και η συμβολή μας στην ατομική και οικογενειακή ευημερία τους αποτελούν για εμάς προτεραιότητα αλλά και μια ουσιαστική πράξη εταιρικής υπευθυνότητας» αναφέρει χαρακτηριστικά η Alumil σε ανακοίνωσή της.