Σε μια νέα συνεργασία προχώρησαν η Arivia και η Amnis, με σκοπό την εκπαίδευση της ομάδας των στελεχών της εταιρείας σχετικά με το management και την αυτοηγεσία. Ειδικότερα, η εν λόγω εκπαίδευση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Δράμα, ενώ αξιοποιήθηκαν τα διαδραστικά προγράμματα Blanchard Management Essentials και SLII®.

Στόχος ήταν η παροχή της κατάλληλης γνώσης και των κατάλληλων πρακτικών σε θέματα σχετικά με την αυτονομία, τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την απόδοση, προκειμένου τα στελέχη να βελτιώσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες, αλλά και τα communication skills τους.

Παράλληλα, σκοπό της εκπαίδευσης αποτέλεσε και η δημιουργία μιας κουλτούρας υπευθυνότητας και προληπτικών δράσεων. «H Arivia επενδύει στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, υποστηρίζοντας ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι η δόμηση ισχυρών ομάδων και η συνεχής ενδυνάμωσή τους» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση.