Μία νέα συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» ξεκίνησε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με στόχο την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας για τους ανθρώπους της.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της DEI στρατηγικής της εταιρείας, αλλά και του πλάνου δράσης της για την επόμενη τριετία, ενώ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εργασίας, όπου οι χώροι είναι προσβάσιμοι από όλες και όλους και κανείς/καμία δεν αποκλείεται από τη δυνατότητα πρόσβασης και απασχόλησης σε αυτούς.

Ειδικότερα, η ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» και ο ιδρυτής της Βαγγέλης Αυγουλάς, θα αξιολογήσουν την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας (κτήρια, περιβάλλοντες χώροι, αποθήκες κ.ά), με τα αποτελέσματα και τις προτάσεις που θα προκύψουν να μεταφράζονται σε πλάνο δράσεων για τα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι η αρχή έγινε την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, με τις εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο Πατρών της εταιρείας.