Η Μπάρμπα Στάθης με στόχο την ενημέρωση των προμηθευτών της πάνω σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία επηρεάζουν το σύνολο της  προμηθευτικής αλυσίδας, διοργάνωσε το πρώτο ψηφιακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για συνεργαζόμενους προμηθευτές με τίτλο «Ευαισθητοποίηση προμηθευτών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης» σε συνεργασία με την PwC. Η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει τα εξής:

«Η Μπάρμπα Στάθης συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της, δημιουργώντας μακροχρόνιες συνεργασίες με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και διατήρηση σχέσεων αμοιβαίου οφέλους. Από την πλευρά της, η PwC συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων εστιάζοντας στη βιωσιμότητα και τον εκσυγχρονισμό».