Σε συνεργασία με την Barphone, στο πλαίσιο της Ακαδημίας Ανάπτυξης 2023, προχώρησε η Business Pathways, ολοκληρώνοντας μία σειρά εκπαιδεύσεων σε σημαντικές ηγετικές δεξιότητες.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της Barphone είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες διαπραγματεύσεων, πειθούς, επιρροής αλλά και επικοινωνίας, ενώ εκπαιδεύθηκαν και σε βασικές αρχές παραγωγής καινοτομίας, με τα εργαλεία service design και six thinking hats, καθώς και σε βασικές αρχές intrapreneurship.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τις εκπαιδευτικές συναντήσεις για λογαριασμό της Business Pathways υλοποίησαν οι Δημήτρης Παπαδημητρίου, Σουζάνα Θεοδωρίδου και Αποστολία Τεκίδου.