Σε μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία στον χώρο του L&D προχώρησαν οι Brain UP Business Consultants και Τeam Experiential Learning, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Μέσα από την εν λόγω συνεργασία προσφέρονται περισσότερες επιλογές στην εκπαίδευση των στελεχών και των ομάδων, με νέες μεθοδολογίες, σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα ενδυνάμωσης, καθώς και εμπλουτισμό των βιωματικών Workshops.

Παράλληλα, εξασφαλίζονται διεθνείς συνεργασίες με αξιόπιστους Ομίλους και Εκπαιδευτικούς Οίκους Διαγνωστικών Εργαλείων, με αποκλειστική εκπροσώπηση στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο.