Ένα πρόγραμμα ευεξίας πραγματοποίησε τον Ιούνιο η BSM στην Αθήνα, σε συνεργασία με τη WorkWell.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω πρωτοβουλίας, οι εργαζόμενοι της εταιρείας παρακολούθησαν ένα διαδραστικό coaching σεμινάριο με θέμα «Nurturing Wellbeing – Avoiding Burnout», με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις επιπτώσεις του εργασιακού άγχους και την προστασία από το burnout.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες έλαβαν πρακτικές αυτοφροντίδας, με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά και την ενίσχυση της συνολικής ευεξίας του εργασιακού τους περιβάλλοντος.