Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, η «Λογιστική Συνέπεια Καλογήρου», αναπτυσσόμενη ελληνική επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργάνωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο δρόμος της επιτυχίας μας 2023» στο Colors Urban Hotel, με εισηγήτρια την Business Trainer, Χάτζη Σκευοφύλακα. Μέσω διαδραστικών ασκήσεων του ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης εκπαιδεύτηκε με έμφαση στους πυλώνες της Στοχοθεσίας, Ομαδικότητας, Συνεργασίας και Διαχείρισης Χρόνου.

Ο Γιώργος Καλογήρου, ιδρυτής της «Λογιστική Συνέπεια Καλογήρου», δήλωσε μεταξύ άλλων: «Από την ίδρυση της επιχείρησής μας, η εκπαίδευση και η προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων μας είναι βασική μας προτεραιότητα. Η κα Χάτζη Σκευοφύλακα προσέφερε σε ολόκληρή την ομάδα μας, αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, μέσω της στοχευμένης εκπαίδευσης σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη της επιχείρησης μας».

Η Χ. Σκευοφύλακα που με την ομάδα της προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση σε κάποιες από τις πιο αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια να παίρνουν πρωτοβουλία για την ανάπτυξή τους. Η πρόοδος έρχεται μέσα από το βασικότερο στοιχείο κάθε επιχείρησης: τους ανθρώπους της».