Βιωματικό webinar κατά της βίας και των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο πραγματοποίησε η CPI, σε συνεργασία με την ErgoWell-being by Ergonomia. Το εν λόγω webinar απευθύνθηκε στο σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας και είχε ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων ως προς την αναγνώριση, την πρόληψη και τη διαχείριση των θεμάτων αυτών.

Συγκεκριμένα, μέσα από τη διάδραση και την αξιοποίηση σεναρίων με role playing, αναλύθηκαν όροι, όπως mobbing, bullying κ.ά., ενώ απαντήθηκαν καίρια ερωτήματα όπως τί θεωρούμε βία και διάκριση στον εργασιακό χώρο, πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιες συμπεριφορές, πώς θέτουμε τα όρια και πότε αυτά καταπατούνται.

Παράλληλα, στο webinar τονίστηκαν οι εταιρικές αξίες που διέπουν κάθε δραστηριότητά της CPI, όπως η ισότητα και ο σεβασμός, ενώ επισημάνθηκε ότι η εταιρία βρίσκεται πάντα δίπλα στους εργαζομένους της.