Την «Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων-ΔΕΔΔΗΕ» δημιούργησε η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του ΔΕΔΔΗΕ για τους ανθρώπους του, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικότερα, ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκαν με επιτυχία την Παρασκευή 5 Μαΐου, ενώ η τελευταία ημέρα ξεκίνησε με δύο εργαστήρια – Case Studies- και ολοκληρώθηκε με την εκδήλωση της απονομής των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης στους 40 συμμετέχοντες.

Την εν λόγω απονομή χαιρέτησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος, εξαίροντας τη σημασία της εκπαίδευσης και της καταλυτικής της συνεισφοράς στο μέλλον της εταιρείας και συγχαίροντας όλους όσοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα, ενώ ευχαρίστησε το ΟΠΑ και τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων για την επιτυχημένη αυτή συνεργασία.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ, Μιχάλης Κεφαλογιάννης, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και ακολούθησε ο Αναστάσιος Δράκος, Αν. Καθηγητής του ΟΠΑ και Υπεύθυνος του Προγράμματος «Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΔΕΔΔΗΕ», ο οποίος αναφέρθηκε στη δέσμευση και στον ενθουσιασμό των συμμετεχόντων, αλλά και στις προκλήσεις του εγχειρήματος, το οποίο αξιολόγησε ως πλήρως επιτυχές, τονίζοντας την αγαστή συνεργασία των δύο μερών.