Σε μία νέα συνεργασία προχώρησαν η Δέλτα και η The Flow Partners, για την παροχή προγραμμάτων ανάπτυξης και ηγεσίας. Συγκεκριμένα, η εν λόγω συνεργασία αφορά σε δύο προγράμματα ανάπτυξης για το σύνολο των εργαζομένων με ευθύνη διοίκησης ομάδας και ένα πρόγραμμα ηγεσίας για το Leadership Team.

Το πρώτο πρόγραμμα, με τίτλο Leveraging Talent and Impactful Performance, στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης της ομάδας και στην ανάπτυξη μιας κοινής κουλτούρας, η οποία βασίζεται στην καθοδήγηση και στην ηγεσία μέσω της συνεργασίας.

Το δεύτερο πρόγραμμα, με τίτλο Sound Communication, στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αποτελεσματική επικοινωνία, ενώ το τρίτο, με τίτλο «Crafting Robust Leadership Styles», θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση των διαφορετικών Στυλ Ηγεσίας των στελεχών διοίκησης και στη σύνδεσή τους με τα προσωπικά μοντέλα επιτυχίας και τα πρότυπα διοικητικής συμπεριφοράς.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Δέλτα σε αυτό το συναρπαστικό πρόγραμμα» δήλωσε ο Ηλίας Γαληνός, Ιδρυτής της The Flow Partners, και πρόσθεσε:

«Πιστεύουμε ότι η επένδυση στην ανάπτυξη εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας για την καλλιέργεια μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας και την ουσιαστική επίτευξη διατηρήσιμης επιχειρηματικής επιτυχίας».

«Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Δέλτα και θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο» κατέληξε ο ίδιος.