Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και το University of Kent μετά την επιτυχία που σημείωσε η 1η Σειρά του Executive Kent MBA in Athens, ανακοινώνουν την έναρξη της 2ης Σειράς την 9η Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Το Executive Kent MBA in Athens είναι ένα διετές part time μεταπτυχιακό πρόγραμμα διεθνούς επιπέδου, που διδάσκεται αποκλειστικά από τους πανεπιστημιακούς του University of Kent στην αγγλική γλώσσα. Ενώνει τη θεωρητική υποστήριξη με την πρακτική εμπειρία, μέσα από σύγχρονες μεθόδους μάθησης, προσφέρει επιμόρφωση στα τρέχοντα επιχειρησιακά προβλήματα και ευκαιρίες στους συμμετέχοντες για δημιουργία νέων επαφών, συμβάλλοντας στη δημιουργία και εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Επιπλέον, είναι ένα πιστοποιημένο MBA (accredited) από την Association of MBA’ s (AMBA).