Η EY και η Παγκόσμια Συμμαχία Καινοτομίας των Γυναικών για την Αλλαγή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Global Innovation Coalition for Change – GICC) ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν αρχές καινοτομίας, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την καινοτομία, εντοπίζοντας συγκεκριμένες ενέργειες που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της πορείας προς την ισότητα των φύλων.

Ταυτόχρονα, η EY σε συνεργασία με την πρωτοβουλία του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, ανέπτυξε ένα εργαλείο Αξιολόγησης των Σημείων Δράσης της GICC, για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους ως προς τις θεμελιώδεις αρχές της GICC. H Phumzile Mlambo-Ngcuka, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ και Επικεφαλής της πρωτοβουλίας για τις Γυναίκες, ανέφερε σχετικά: «Η πρωτοβουλία αυτή αναφέρεται στη συνεργασία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν βασικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στη χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Από το mobile banking και την τεχνολογία blockchain, ως την τεχνητή νοημοσύνη και το Internet of Things, είναι κρίσιμο ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των καινοτομιών που διαμορφώνουν το μέλλον της κοινωνίας μας να επηρεάζονται από τις ιδέες, τις ανησυχίες και τις εμπειρίες των γυναικών». Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους παγκοσμίως μπορούν να συμμετάσχουν στην GICC ως μέλη και να υιοθετήσουν τις αρχές αυτές.