Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους διδασκαλίας για να προάγουν την καινοτομία στην Εκπαίδευση και να μεταδώσουν Γνώσεις και Ικανότητες 21ου αιώνα στους μαθητές τους μέσα από συνεργασίες με φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Τεχνολογίας.

Σκοπός είναι η διδασκαλία να γίνει πιο ενδιαφέρουσα μέσα από σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και πρωτοποριακές μεθόδους, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν κίνητρο για μάθηση και να εμπλέκονται πιο ενεργά και δημιουργικά. Μία τέτοια συνεργασία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με την SAMSUNG στο πλαίσιο διαθεματικής δράσης με θέμα «Η Ακρόπολη Όλων μας» για μαθητές Δ’ Δημοτικού. Για τις ανάγκες της δράσης αυτής χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό εικονικής πραγματικότητας από την SAMSUNG και γυαλιά 3D από την MOPTIL.