Το Optishift της Primary επέλεξε η Empiria Group για τον προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων της.

Ειδικότερα, μέσω του Optishift, o ελληνικός ξενοδοχειακός όμιλος θα έχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός αποδοτικού προγράμματος βάσει των λειτουργικών απαιτήσεων σε προσωπικό, τηρώντας όλους τους περιορισμούς της εργατικής νομοθεσίας με αυτοματοποιημένους ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, αλλά και τυχόν ατομικούς περιορισμούς των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, συμμορφώνεται πλήρως με τη νέα διαδικασία δήλωσης των προγραμμάτων εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μέσω του Ψηφιακού Ωραρίου.

«Το Optishift έχει ελαχιστοποιήσει τον χρόνο ενασχόλησης με τον προγραμματισμό και τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Παράλληλα, ο οργανισμός επιτυγχάνει την προσαρμογή στον εκάστοτε φόρτο εργασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη νομιμότητα του προγράμματος και τη δίκαιη κατανομή των βαρδιών και των ρεπό στους εργαζόμενους» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Καρακώστας, Payroll Manager, Empiria Group.