Η Epsilon Net και η ΒΕ Business Exchanges δημιούργησαν το MyBusiness, ένα πακέτο υπηρεσιών, εργαλείο για νεοσύστατες, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο παρέχεται αποκλειστικά από την ΒΕ Business Exchanges.

Το MyBusiness στηρίχθηκε στην τεχνολογία PYLON με στόχο να προσφέρει στους χρήστες του πρόσβαση σε υπηρεσίες ομογενοποιημένης λογιστικής και βέλτιστες πρακτικές με σκοπό αυξανόμενα οικονομικά οφέλη. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε Portal οικονομικής και συμβουλευτικής πληροφόρησης, εγκατεστημένο σε Microsoft Azure Cloud περιβάλλον. Σε συνεργασία και με την Crowe SOL προσφέρεται ολοκληρωμένο σύστημα αριθμοδεικτών και αναφορών το οποίο σε πραγματικό χρόνο βοηθάει τον πελάτη να έχει ολοκληρωμένη και αξιόπιστη οικονομική ενημέρωση για τα δεδομένα της επιχείρησής του.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «η Epsilon Net διατηρώντας ένα σταθερό βαθμό συντονισμένης τεχνολογικής δραστηριότητας μέσα στον χρόνο, συμβάλει στην ατέρμονη εξέλιξη επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Η συνεργασία με την ΒΕ Business Exchanges και την Crowe SOL αποτυπώνει πλήρως το όραμα της για “απεριόριστη πρόσβαση στην επιστημονική πληροφόρηση και γνώση μέσω της τεχνολογίας”».