Η EY Ελλάδος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με το The People’s Trust, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει νεοφυείς και μικρές επιχειρήσεις. Η συνεργασία αφορά στην παροχή μικροχρηματοδότησης, καθώς και δωρεάν υπηρεσιών business development, consulting και mentoring. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ιδρυτικός και βασικός χρηματοδότης του The People’s Trust είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του EY Ripples, προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΥ, του οποίου βασικός πυλώνας – μεταξύ άλλων – είναι η υποστήριξη επιχειρηματιών με δράση υψηλού κοινωνικού αντίκτυπου.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της συνεργασίας είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση από στελέχη της ΕΥ, των επιχειρήσεων που υποστηρίζει το The People’s Trust, πάνω σε επιχειρηματικά θέματα, κρίσιμα για τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της διοργάνωσης και διεξαγωγής σειράς σεμιναρίων (webcasts). Η θεματολογία θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως η στρατηγική για νεοφυείς επιχειρήσεις, το ψηφιακό marketing, η φορολογία των επιχειρήσεων και η πρόσβαση σε προγράμματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.