Μία νέα συνεργασία υλοποίησε η GEP και η Game Tree, η οποία αφορούσε στην υλοποίηση ενός tailor-made προγράμματος Ηγεσίας, εστιασμένο στη διαχείριση των συγκρούσεων και στο αναπτυξιακό Feedback.

Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της GEP, περιλάμβανε δύο βιωματικά παιχνίδια για την ενίσχυση του delegation και του feedback, αλλά και για τις προκλήσεις των διατμηματικών σχέσεων σε έναν οργανισμό.

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν και σε role plays, τα οποία είχαν ως στόχο να αναδείξουν τη σημασία των 1:1 meeting, αλλά και της εποικοδομητικής διαχείρισης των συγκρούσεων.