Η Grant Thornton προχωράει σε συνεργασία με την εταιρεία στρατηγικής και επικοινωνίας, αία* relate, δημιουργώντας ένα νέο ολοκληρωμένο εργαλείο παροχής 360ο υπηρεσιών συμβουλευτικής και επικοινωνίας. Μέσα από αυτή την συνέργεια οι εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και επικοινωνίας, ξεκινώντας από την αξιολόγηση της ωριμότητάς τους σε θέματα ESG & Sustainability έως την χάραξη της εταιρικής στρατηγικής βιωσιμότητας και του επικοινωνιακού πλάνου ανάδειξης της υπεύθυνης ή/και πράσινης δραστηριοποίησής τους.

«Οι δύο κορυφαίες εταιρείες, που ξεχωρίζουν στους κλάδους τους, αφουγκραζόμενες την στροφή των επιχειρηματικών μοντέλων σε ολοκληρωμένες στρατηγικές βιωσιμότητας με συγκεκριμένους στόχους ESG έρχονται να καλύψουν αυτή την ανάγκη των πελατών τους, δημιουργώντας όλες εκείνες τις συνθήκες για τη μετάβαση στο νέο ESG επιχειρηματικό πλαίσιο» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των δύο εταιρειών.

Ο Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton δήλωσε σχετικά με την συνεργασία με την αία* relate: ««Η μακρά εμπειρία μας στην συμβουλευτική επιχειρήσεων γύρω από το sustainability strategy και τους δείκτες ESG έχει αναδείξει την τεράστια ανάγκη για επικοινωνία και ενεργή συμμετοχή των stakeholders στα προγράμματα στρατηγικής βιωσιμότητας των εταιρειών. Το ESG & Sustainability Transformation Toolkit που δημιουργήσαμε από κοινού με την αία* relate έρχεται να απαντήσει σε όλες αυτές τις ανάγκες, πετυχαίνοντας την αναγνώριση του συνολικού οφέλους που δημιουργείται και διαμορφώνοντας, τελικά, τις νέες τάσεις στην εταιρική επικοινωνία και την συμβουλευτική».

«Αλλάζουν τα δεδομένα στο Sustainability Strategy & Communication»

Από την πλευρά της η Κατερίνα Κατσούλη, ESG και Sustainability Director της Grant Thornton δήλωσε σχετικά με το ESG & Sustainability Transformation Toolkit: «Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πακέτο υπηρεσιών, που δημιουργείται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, καθώς παρέχει μια ολιστική προσέγγιση ανάπτυξης και επικοινωνίας των προγραμμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας (ESG & Sustainability).

Η προστιθέμενης αξίας συνεργασία μας με την αία* relate έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα υπηρεσιών του Sustainability Strategy & Communication, καθώς συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία της Grant Thornton με το know-how μιας εκ των κορυφαίων εταιρειών επικοινωνίας στην Ελλάδα. Μέσω του ESG & Sustainability Transformation Toolkit, δίνεται η ευκαιρία στις εταιρείες να υιοθετήσουν μια νέα κουλτούρα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, αναδεικνύοντας στο μέγιστο βαθμό την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται μέσω των δραστηριοτήτων τους τόσο για την οικονομία, όσο και για την κοινωνία και το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών τους (stakeholders)».