Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών για το ανθρώπινο δυναμικό της Grecotel Hotel and Resorts ολοκλήρωσε πρόσφατα το BCA College. Στόχος του εν λόγω προγράμματος ήταν η κατάρτιση των εργαζομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, προκειμένου να βελτιώσουν τις εργασιακές τους επιδόσεις, καθώς και τις δεξιότητες εξυπηρέτησης των πελατών.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων επικοινωνίας, ηγεσίας, διαχείρισης ομάδας, εξυπηρέτησης πελατών και επιχειρηματικής εθιμοτυπίας, ενώ οι εκπαιδευτικές συνεδρίες είχαν σχεδιαστεί για να είναι διαδραστικές και ελκυστικές, με πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων, ούτως ώστε να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να εφαρμόσουν τις έννοιες που έχουν μάθει στην εργασία τους.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τελούσε υπό τη διεύθυνση μιας ομάδας έμπειρων εκπαιδευτών από το BCA, η οποία χρησιμοποίησε μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας, όπως διαλέξεις, ομαδικές συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεων, προκειμένου να διασφαλίσει πως οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη κατανόηση των θεμάτων που καλύπτονται.