Μια νέα συνεργασία ξεκίνησαν από τις αρχές του 2021, η Hatzi Filax Group Training | Consulting | Technology και η Dress2undress, με στόχο την ανάπτυξη των εργαζομένων της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας.

Ειδικότερα, η Χάτζη Σκευοφύλακα και η ομάδα της έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο αφορά σε συμβουλευτική στην οργάνωση εταιρικού συστήματος.

Η θεματολογία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό οργανογράμματος, τη βελτίωση των διαδικασιών, σύμφωνα με το μοντέλο Smart Business Models, των περιγραφών θέσεων εργασίας, των αξιολογήσεων -προσλήψεων προσωπικού, εκπαίδευση μέσα από Workshop και Personal Mentoring σε όλες τις βαθμίδες της επιχείρησης, αλλά και εφαρμογή του σύγχρονου μοντέλου Customer Experience Dress2undress.