Μία διήμερη εκπαίδευση για τους ανθρώπους τους διοργάνωσαν, την Τρίτη 30 και την Τετάρτη 31 Μαΐου, η Hemmersbach και η Salescode, σε συνεργασία με τη Biosafety.

Συγκεκριμένα, 30 εργαζόμενοι των δύο εταιρειών συμμετείχαν σε δύο τετράωρα σεμινάρια, τα οποία αφορούσαν στη πυρασφάλεια, στην προστασία από σεισμό, αλλά και στις πρώτες βοήθειες.

Σημειώνεται, τέλος, πως, μετά το πέρας της εν λόγω εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες έλαβαν και σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης.