Σε μια νέα συνεργασία προχώρησαν η Hewlett Packard Enterprise και η Workwell. Ειδικότερα, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής στο εργασιακό περιβάλλον, η Hewlett Packard Enterprise προχώρησε στην εν λόγω συνεργασία με την WorkWell, ούτως ώστε τα στελέχη της να απολαμβάνουν ένα σύνολο υπηρεσιών εταιρικής ευεξίας, το οποίο περιλαμβάνει από μασάζ και pilates στο γραφείο μέχρι σεμινάρια εργονομίας και ορθοσωμίας.

Έτσι, με όραμά τα στελέχη να δημιουργούν και να αναπτύσσονται στον χώρο εργασίας τους, αλλά και ένα πλαίσιο το οποίο τους επιτρέπει να ζουν ισορροπημένα και να φροντίζουν τον εαυτό τους, η χαλάρωση και η αυτοφροντίδα γίνονται για τους ανθρώπους της HPE μέρος της εργασιακής τους καθημερινότητας.