Η “ΙCAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού” ξεκίνησε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία αφορά στην συμβουλευτική στο έργο της τελευταίας που αφορά στην πλήρωση, κατόπιν επιλογής, τριάντα επτά (37) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την ICAP, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη. Mεταξύ των θέσεων που ζητούνται είναι και θέσεις που αφορούν Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχειρίση θεμάτων μισθοδοσίας και συντάξεων, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Ανάπτυξης, Σχεδιασμού, Υλοποίησης μαθημάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης κ.α. Αιτήσεις υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου (ώρα Ελλάδος 10:00) μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου, (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος https://www.bankofgreece.gr, όπου είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη.