Το αν τελικά η πανδημία μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα αλλαγής στην οργανωτική δομή μιας εταιρείας και το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος αυτής της αλλαγής ήταν το θέμα του νέου field study project που πραγματοποίησε η Intersport σε συνεργασία με ΓΔ ΟΠΑ στο πρόγραμμα Full-Time MBA.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί, 28 φοιτητές από το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΠΑ, υπό την καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Ιωάννη Θάνου, μελέτησαν, κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, την Intersport και, με δεδομένο τις αλλαγές της πανδημίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας λόγω της μεγαλύτερης στροφής στο omnichannel, εργάστηκαν στη μελέτη περίπτωσης που αφορά μια ενδεχόμενη αλλαγή της οργανωτικής δομής της εταιρείας, παρουσιάζοντας την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου τα τελικά αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η Intersport συνεργάστηκε με το MBA του ΟΠΑ, ωστόσο το τμήμα HR της εταιρείας έχει προβεί σε πολλές ανάλογες δράσεις.

Συγκεκριμένα, το 2021 ολοκληρώθηκαν 7 αντίστοιχα projects σε Ελλάδα και Κύπρο, στα οποία, εκτός του Τμήματος HR, συμμετείχαν ενεργά 15 στελέχη της Intersport η οποία έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με 3 πανεπιστήμια. Τέλος, επισημαίνεται ότι σχεδιάζονται ανάλογα projects και μέσα στο 2022, καθώς αφενός αποτελούν μια πρωτοβουλία της εταιρείας για μεγαλύτερη στροφή προς την Gen Z και αφετέρου συμβαδίζουν και με το πρόγραμμα Internship της, ενώ συχνά συμβάλλουν και στις διαδικασίες του recruitment.