Με την ολοκλήρωση δύο ακόμα projects συνεχίστηκε η συνεργασία της Intersport με ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ειδικότερα, το τμήμα HR της εταιρείας, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσαν το Development Center Workshop, ένα project, στο οποίο συμμετείχαν 12 ομάδες προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος της «Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων».

Στόχος του εν λόγω project ήταν οι φοιτητές, έχοντας την καθοδήγηση και την υποστήριξη του Επίκουρου Καθηγητή Παναγιώτη Γκορέζη, να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό και διαδραστικό Development Center Workshop, με γνώμονα την εξέλιξη των ανθρώπων της Intersport. Παράλληλα, η εταιρεία, σε συνεργασία με το ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ και τις Επίκουρες Καθηγήτριες Ειρήνη Νικάνδρου και Λήδα Παναγιωτοπούλου, ολοκλήρωσε το project HR Chronicles, το οποίο στηρίζεται στις θεματικές του Training & Development, αλλά και του Talent Management.

Σε αυτό το project, 7 ομάδες φοιτητών κλήθηκαν να δημιουργήσουν personas για διαφορετικά functions της εταιρείας, προτείνοντας το επιθυμητό career path και το αντίστοιχο training plan, έχοντας την καθοδήγηση των coaches από το τμήμα HR της Intersport. Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα δύο αυτά projects, έτρεξε το τμήμα HR της Intersport, με τη στήριξη και τη συμμετοχή στελεχών της από διαφορετικά departments.