Τη συνεργασία της με την Marks & Spencer ανακοίνωσε η jetdrops. Συγκεκριμένα, η ομάδα της jetdrops ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου τη δημιουργία και τη διαχείριση της σελίδας Marks & Spencer Greece στο LinkedIn, έχοντας ως πρωταρχικό́ στόχο την εξέλιξη του employer branding.

Παράλληλα, η ομάδα της jetdrops θα αναπτύξει και θα υλοποιήσει τη στρατηγική́ προβολής του employer branding με στοχευμένες τοποθετήσεις σε paid media, που έχουν ως σκοπό́ την αποτελεσματική́ προώθηση της Marks & Spencer Greece ως εργοδότη, αλλά́ και των δράσεών της.

Σημειώνεται ότι η Marks & Spencer διαθέτει περισσότερα από́ 1.400 καταστήματα σε όλον τον κόσμο και 27 καταστήματα στην Ελλάδα.