Σε μία νέα συνεργασία προχώρησαν η Kaizen Gaming και η One Breath Mindfulness Center, διοργανώνοντας ένα διαδραστικό webinar, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Στόχος του εν λόγω webinar ήταν η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων αλλά και ο αποστιγματισμός των θεμάτων ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο.

Ως εκ τούτου, στο webinar, μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια στατιστικά δεδομένα για την ψυχική υγεία, στη σημασία της συζήτησης τέτοιων θεμάτων στον εργασιακό χώρο, στα συνηθέστερα ζητήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν τα άτομα (άγχος, κατάθλιψη, burnout), στην αναγνώριση των σημάτων και στους τρόπους παροχής βοήθειας.