Τo FUTURE BUSINESS SCHOOL, εκπαιδευτικός φορέας με πολύχρονη παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης στελεχών, ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο εκπαιδεύσεων στελεχών του ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ.

To FUTURE BUSINESS SCHOOL διοργάνωσε για τα στελέχη του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ εκπαιδεύσεις σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων, Γραμματείας Διοίκησης & Συναισθηματικής Νοημοσύνης με εισηγητές που διαθέτουν μεγάλη εκπαιδευτική κατάρτιση και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία. Ο πρώτος κύκλος των εκπαιδεύσεων, στον οποία συμμετείχαν 100 άτομα, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Η αδιάλειπτη συμμετοχή των στελεχών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στις εκπαιδεύσεις ήταν καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία και την ανταπόκριση που είχαν. Ήδη προγραμματίζονται οι νέες εκπαιδεύσεις για τον Ιανουάριο 2011 για τα υπόλοιπα στελέχη του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ σε αντίστοιχα θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του FUTURE BUSINESS SCHOOL: 210-57.82.931-2-3, [email protected],www.futurebs.gr.