Σεμινάριο για την παροχή Α’ βοηθειών πραγματοποίησε η Knauf Greece, σε συνεργασία με την Ergonomia, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας των εργαζομένων της.

Ειδικότερα, σκοπός της 6ωρης εκπαίδευσης, στην οποία συμμετείχαν 16 εργαζόμενοι, αποτέλεσε η γνώση για την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή Α’ βοηθειών σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής, ασθένειας ή τραυματισμού, ενώ για την επίδειξη της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης χρησιμοποιήθηκε πρόπλασμα.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η εν λόγω ενέργεια εναρμονίζεται πλήρως με τα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.