Στην εξοικείωση των εργαζομένων με το μοντέλο παροχής εμπειρίας Customer Experience – CX στόχευε η εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε για το ανθρώπινο δυναμικό της Κωστόπουλος, η οποία αποτελεί μέρος του έργου «Our CX leading the way».

Συγκεκριμένα, η Hatzi Filax Group Training| Consulting| Technology ανέλαβε τον σχεδιασμό του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο υλοποιήθηκε μέσα σε 100 ημέρες, με τη συμμετοχή εργαζόμενων και στελεχών από διάφορα τμήματα και θέσεις.

Η ανάπτυξη νέων πρακτικών και η εφαρμογή του μοντέλου στοχεύουν στην προσφορά θετικής εμπειρίας στον πελάτη και στην αύξηση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του εντός της επιχείρησης Κωστόπουλος, ενώ στο πλαίσιο διεξαγωγής του έργου έλαβαν χώρα workshops με φυσική παρουσία σε αίθουσα και σειρά διαδραστικών ασκήσεων.