Στην εκπαίδευση όλων των ανθρώπων της που εργάζονται στα καταστήματα, με στόχο να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για ασφαλή και άνετη πλοήγηση στα άτομα με Αυτισμό, προχώρησε η Κωτσόβολος, με τη βοήθεια της εξειδικευμένης ομάδας TheHappyAct.

Συγκεκριμένα, μέσα από 5 συναντήσεις, η ομάδα TheHappyAct ενημέρωσε το προσωπικό όλων των βαθμίδων της εταιρείας σχετικά με τη γενικότερη έννοια της αναπηρίας – ορατής και αόρατης – και του αυτισμού, τους τρόπους συναλλαγής με τους ανθρώπους που ανήκουν στο φάσμα, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης σχετικών περιστατικών, ενώ προσέγγισε την έννοια της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, ανέλυσε τα προβλήματα που αυτή περιλαμβάνει και ανέδειξε τους τρόπους αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία δημιούργησε ένα virtual tour για το κατάστημά της στο Αεροδρόμιο, το οποίο μπορούν να συμβουλεύονται πριν την επίσκεψή τους τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, προκειμένου να εξοικειώνονται με τα αισθητηριακά ερεθίσματα που υπάρχουν σε αυτό και να απολαμβάνουν μία ανεμπόδιστη επίσκεψη που συνοδεύεται από μία μοναδική αγοραστική εμπειρία. Ταυτόχρονα, στη shopping page του καταστήματος είναι διαθέσιμα και ο οδηγός αισθητηριακής προσβασιμότητας και ο αισθητηριακός χάρτης.