Δίπλα στα παιδιά των εργαζομένων της που είναι στην Γ’ Λυκείου στάθηκε η Κρι Κρι, μέσω της συνεργασίας της με την Evalion-SHL.

Για πρώτη φορά, η εταιρεία, αξιοποιώντας το εργαλείο της Evalion-SHL, παρέχει στα παιδιά των εργαζομένων της δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ πραγματοποίησε εσωτερικά συμβουλευτική καριέρας, εστιάζοντας σε στοιχεία προσωπικότητας, εργασιακών αξιών, ικανοτήτων και επαγγελματικών ενδιαφερόντων.