Στην επέκταση της συνεργασίας τους προχώρησαν η Latsco και η HR Psychology – Today, προκειμένου να ενισχύσουν την οικογενειακή ευημερία των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, μετά από αρκετά χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας και χρήσης της 24ης γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης και της Γραμμής Διατροφικής Υποστήριξης, η συνεργασία των δύο εταιριών εμπλουτίστηκε με μία καινούρια υπηρεσία, η οποία παρέχει πρόσβαση στους εργαζόμενους της Latsco σε Ομάδες Γονέων που οργανώνονται από εξειδικευμένους ψυχολόγους της HR Psychology – Today.

Στόχος είναι οι εργαζόμενοι γονείς να έρθουν σε επαφή με υγιείς τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στον οικογενειακό βίο, να μοιράζονται εμπειρίες, να αντλούν συμβουλές και να ανταλάσσουν πρακτικές γονεϊκότητας που θα ενισχύσουν την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.