Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης, για την εγκατάσταση του συστήματός της Payroll Master στην εταιρεία RAMA Μεταλλικές Κατασκευές ΑΒΕΕ.

Το Payroll Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της LAVISOFT. Αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη κάλυψη της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ενώ δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των αποδοχών, κρατήσεων και ταμείων, προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους διαφοροποίησης στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα της αυτόματης ενημέρωσης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω διαδικτύου.