Στη Lavisoft ανέθεσαν οι Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ) το Έργο Υλοποίησης της ενημέρωσης του ΠΣ Εργάνη για το Μέτρο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργαζομένου. Συγκεκριμένα, η υλοποίηση θα γίνει μέσω του συστήματος Ωρομέτρησης Εργαζομένων Time Master, το οποίο ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της Lavisoft.

Το εν λόγω σύστημα συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σε αυτούς από τα «κτυπήματα» των καρτών παρουσίας των εργαζομένων και στη συνέχεια αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.

Επισημαίνεται ότι η ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ απασχολεί 2.600 εργαζομένους σε πολλαπλά σημεία των Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ.