Σε σύναψη συνεργασίας, προχώρησαν το Mediterranean College και η HERE-Business unit of Nokia, πάροχος γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων και θυγατρική εταιρεία της Nokia.

Κοινός σύνδεσμος των δύο φορέων αποτελεί εφεξής το κοινοτικό πρόγραμμα eμπειρογνωμόνων «Expert Community Feedback Program», το οποίο στοχεύει στη δημιουργία των πιο ενημερωμένων παγκόσμιων ψηφιακών χαρτών μέσω κοινοτήτων ειδικών χρηστών. Οι φοιτητές της Σχολής Πληροφορικής του Mediterranean College καθώς και οι σπουδαστές των ΙΕΚ ΞΥΝΗ θα έχουν τη δυνατότητα αρχικά να λάβουν την απαραίτητη τεχνογνωσία από εξειδικευμένο προσωπικό της Nokia και μετέπειτα να τη χρησιμοποιήσουν στην πράξη, συμμετέχοντας ως ενεργά μέλη της εν λόγω κοινότητας στη χαρτογράφηση της Θεσσαλονίκης.