Σε μία νέα συνεργασία προχώρησαν η Mellisa Kikizas και η Orientum, με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι γονείς τους παρακολούθησαν ένα αναλυτικό σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού, στο οποίο ενημερώθηκαν για όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα, την αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του 2030.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, πραγματοποιήθηκαν από τους εξειδικευμένους συμβούλους της Orientum ατομικά προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές του Λυκείου και ατομικά προγράμματα συμπλήρωσης μηχανογραφικού σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου.