Η Mercedes-Benz Ελλάς προχωρεί σε συνεργασία με το Women On Top με στόχο την υλοποίηση μίας νέας πρωτοβουλίας ανάπτυξης των γυναικών στελεχών της στο πλαίσιο της D&I στρατηγικής της. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει Πρόγραμμα Mentoring, ώστε έμπρακτα να βρίσκεται δίπλα στα γυναικεία ταλέντα της, επενδύοντας στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξή τους, ενώ παράλληλα προωθεί τα θετικά και ισχυρά γυναικεία πρότυπα εντός του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και για 6 μήνες, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες με άλλες γυναίκες εντός και εκτός της εταιρείας, με σκοπό να ξεκαθαρίσουν τους στόχους τους, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

«Στην κουλτούρα της Mercedes-Benz Ελλάς η ενδυνάμωση αποτελεί βασικό συστατικό για μία επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική πορεία στη ζωή των γυναικών που απασχολεί. Γι’ αυτόν το λόγο, η εταιρεία επενδύει διαρκώς σε σημαντικές συνεργασίες και δράσεις που στόχο έχουν μία κοινωνία ισότητας, καθώς και τη δημιουργία μίας εργασιακής κουλτούρας ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης» αναφέρει η Mercedes-Benz Ελλάς στη σχετική της ανακοίνωση.