Ένα διήμερο Experiental Workshop για τα μέλη του τμήματος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού πραγματοποίησε στα τέλη Ιουνίου η Metro ΑΕΒΕ, σε συνεργασία με την Door Consulting & Training. Το εν λόγω workshop, το οποίο ήταν διάρκειας 16 ωρών, είχε ως στόχο οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στο πώς πραγματοποιείται η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά και στο πώς μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, μέσω της μεθοδολογίας ROI. Επιπλέον, το παρών στο συγκεκριμένο workshop έδωσαν ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Ζήσης Αδριανόπουλος, αλλά και η Προϊσταμένη των προσλήψεων, Θεοδώρα Χασακιοΐλη.

Τα 5 επίπεδα της μεθοδολογίας
Όπως τόνισε στο Workforce ο Γιώργος Γεωργούλας, L&D Manager της Metro ΑΕΒΕ: «αρχικά, πραγματοποιείται διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και των κενών απόδοσης (performance gaps) που υπάρχουν, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι άνθρωποί μας να εκπαιδευτούν στο να αναφέρουν τις ανάγκες που εντοπίζουν και το L&D τμήμα να έρχεται να επιλέξει την κατάλληλη εκπαίδευση». Στη συνέχεια, ο Γ. Γεωργούλας εξήγησε ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία εκτείνεται σε 5 επίπεδα. «Το επίπεδο 1 σχετίζεται με την αντίδραση-ικανοποίηση των εργαζομένων και το πλάνο δράσης για την επόμενη μέρα, ενώ το επίπεδο 2 αφορά το κατά πόσο κατακτήθηκε η γνώση από τους συμμετέχοντες.

Το επίπεδο 3 περιλαμβάνει την μέτρηση του κατά πόσο εφαρμόζονται στην πράξη γνώσεις που αποκτήθηκαν, με το επίπεδο 4 να μετρά το Business Impact και το επίπεδο 5 το ROI» σημείωσε χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, αναφορικά με το επίπεδο 2, ο κ. Γεωργούλας υπογράμμισε ότι αξιοποιούνται ερωτηματολόγια ή ατομικές συνεντεύξεις, ενώ σε ό,τι αφορά το Business impact, χρησιμοποιούνται δείκτες, οι οποίοι καθορίζονται σαφώς πριν από την εκπαίδευση και ενημερώνωνται σχετικά όλοι οι εμπλεκόμενοι.

«Τέλος, στο επίπεδο 5, που είναι και το δυσκολότερο αποτυπώνεται σε αξία το αποτέλεσμα της επένδυσης» επισήμανε ο L&D Manager της εταιρείας. Καταληκτικά, ο Γ. Γεωργούλας εστίασε στη δυσκολία που εμφανίζει η ξεκάθαρη αποτύπωση του αντίκτυπου της εκπαίδευσης σε απόλυτη οικονομική αξία. Συγκεκριμένα, εξήγησε πώς για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται isolation techniques και συγκεκριμένοι isolation factors, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως τα περισσότερα οφέλη της εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ως «άυλα» και δεν αποδίδουν την επόμενη ημέρα.