Σε μια εκπαιδευτική συνεργασία προχώρησαν η Metron AE και το ΙΕΚ Ακμή, με στόχο την υψηλή κατάρτιση των σπουδαστών τεχνικών επαγγελμάτων στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων.

Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές υλοποιούν από κοινού ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης, το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα βιωματικής εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής αποκατάστασης των σπουδαστών και αποφοίτων του τομέα Τεχνικών Επαγγελμάτων, στο διευρυμένο δίκτυο συνεργατών της Metron.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του προσωπικού και των υλικοτεχνικών υποδομών της εταιρείας για την περαιτέρω εξειδίκευση των καταρτιζόμενων, με στόχο την εκπαίδευση σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον παραγωγής ανελκυστήρων, ενώ μέρος της συνεργασίας στοχεύει στην απορρόφηση των σπουδαστών και αποφοίτων για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση στο συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο του ανελκυστήρα.

Τέλος, προβλέπεται η παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού από τη Metron Α.Ε. για την εξειδίκευση των σπουδαστών και εντός των εγκαταστάσεων του ΙΕΚ Ακμή, πάνω σε όλες τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις του επαγγέλματος.