Την Orientum εμπιστεύτηκε η Nexi Greece για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των παιδιών των εργαζομένων της.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι γονείς τους παρακολούθησαν ένα αναλυτικό Webinar, στο οποίο ενημερώθηκαν για όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα, την αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του 2030.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού με τους εξειδικευμένους συμβούλους της Orientum.